Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa kardiomonitorów

(AG.Z.2150.8.1.2018)

Data ogłoszenia: 10.05.2018

Termin składania ofert: 17.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.05.2018. informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności