Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przegląd mechaniczny 3 szt. agregatów prądotwórczych typ. WOLA 100 ZPS.

(AOT.R.334.91.18)

Data ogłoszenia: 08.05.2018

Termin składania ofert: 24.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.06.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3.doc
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.06.2018. informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności