Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przegląd okresowy zasilacza UPS Galaxy 160 kVA oraz zasilacza firmy CLAUDE LYONS typ. DCS 100 KVA wraz wymianą kompletu kondensatorów szyny DC w zasilaczu UPS Galaxy 160 KVA, a także wymianę kompletu wentylatorów w zasilaczu UPS i module Bypass

(AOT.R.334.90.18)

Data ogłoszenia: 08.05.2018

Termin składania ofert: 23.05.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1
Zał. nr 2-1
Zał. nr 3
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.05.2018. informacja o unieważnieniu postępowania
Powrót do listy

Polityka prywatności