Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

( AOT.E.01.2018)

Data ogłoszenia: 23.04.2018

Termin składania ofert: 09.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. 1 ..
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4 wzor umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.05.2018. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności