Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa papierów medycznych EKG USG

(AG.Z.2150.44.4.2018)

Data ogłoszenia: 19.04.2018

Termin składania ofert: 09.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.04.2018. Odpowiedzi na pytania na dostawę papierów medycznych EKG, USG
25.05.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę papierów medycznycznych EKG, USG
Powrót do listy

Polityka prywatności