Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa agregatu chłodniczego wraz z instalacją w mroźni.

(AG.Z.2150.36.2.2018)

Data ogłoszenia: 16.04.2018

Termin składania ofert: 27.04.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.05.2018. informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę agregatu chłodniczego
Powrót do listy

Polityka prywatności