Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, komina stalowego wolnostojącego oraz instalacji gazowych

(AOT.R.2021.42.2.2018)

Data ogłoszenia: 14.04.2018

Termin składania ofert: 20.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
zał. 1
zał. 1a
zał. 1b
zał. 2
zał. 3
zał. 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.05.2018. wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności