Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Odbiór odpadów opakowaniowych

Data ogłoszenia: 13.04.2018

Termin składania ofert: 20.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
Odbiór odpadów oferta wykonawcy 2018
Odbiór odpadów oferta cenowa 2018r. zad. 2
Odbiór odpadów oferta cenowa 2018r. zad. 1
Odbiór odpadów wzór umowy 2018
26.04.2018. Odpady opakowaniowe wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności