Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa testów ureazowych do helikobakter pylori

(AG.Z.2150.49.4.2018)

Data ogłoszenia: 11.04.2018

Termin składania ofert: 19.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 22.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.05.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę testów ureazowych do wykrywania helikobakter pylori
Powrót do listy

Polityka prywatności