Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawęa preparatów do żywienia dojelitowego oraz zestawów do żywienia wraz z dzierżawą pomp.

(LAP .6150-U.02..........2018)

Data ogłoszenia: 09.04.2018

Termin składania ofert: 17.04.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr1 LAP.6150-U.02...2018
Załącznik nr1 LAP.6150-U.02...2018
Załącznik nr 2 LAP.6150-U.02...2018
Załącznik nr 2 LAP.6150-U.02...2018
Załącznik nr3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 -wzór umowy dzierżawy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
23.04.2018. Inf o unieważnieniu postępowania LAP.02
Powrót do listy

Polityka prywatności