Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa jaj

(AG.ZP.3320.2z.18)

Data ogłoszenia: 09.04.2018

Termin składania ofert: 13.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
20.04.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności