Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa pieczywa

(AG.ZP.3320.1z.18)

Data ogłoszenia: 09.04.2018

Termin składania ofert: 17.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.05.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności