Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych na aparacie mammograficznym - Fantom

(AG.Z.2150.13.1.2018)

Data ogłoszenia: 13.03.2018

Termin składania ofert: 23.03.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Powrót do listy

Polityka prywatności