Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ddostawa komputerów biurowych,monitorów i laptopa

(AG.Z.2150.39.2.2018)

Data ogłoszenia: 09.03.2018

Termin składania ofert: 16.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.03.2018. pytania i odpowiedzi
15.03.2018. pytania i odpowiedzi 2
21.03.2018. informacja o wyborze
Powrót do listy

Polityka prywatności