Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa zestawów do znieczulania podpajęczynówkowego, rurek intubacyjnych zbrojonych, masek do nebulizatorów i filtrów do respiratora

(AG.Z.2150.44.2.2018)

Data ogłoszenia: 08.03.2018

Termin składania ofert: 16.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
Odpowiedzi na pytania na dostawę sprzetu medyznego j.u.
15.03.2018. Odpowiedzi na pytania 2 na dostawę sprzetu medyznego j.u.
30.03.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u.
25.04.2018. Odpowiedzi na pytania na dostawę papierów medycznych EKG, USG
Powrót do listy

Polityka prywatności