Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Drukowanie szpitalnego biuletynu informacyjnego

Data ogłoszenia: 06.03.2018

Termin składania ofert: 09.03.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
umowa biuletyn2018 pdf
oferta cenowa biuletyn 2018 pdf
oferta wykonanwcy biuletyn2018 pdf
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.03.2018. unieważnienie korekta i wydruk
Powrót do listy

Polityka prywatności