Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług dezynsekcji budynków

(AG.6112.4.2018)

Data ogłoszenia: 23.02.2018

Termin składania ofert: 02.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Oferta Wykonawcy
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
01.03.2018. skanowanie0194
15.03.2018. Dezynsekcja budynków wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności