Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa substancji chemicznych

(AG.Z.2150.34.2.2018)

Data ogłoszenia: 23.02.2018

Termin składania ofert: 02.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
21.03.2018. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-podchloryn
Powrót do listy

Polityka prywatności