Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa drenów krótkich do przetaczania leków cytostatycznych z 5 odprowadzeniami

(AG.Z.2150.45.2.2018,)

Data ogłoszenia: 21.02.2018

Termin składania ofert: 09.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 05.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.02.2018. pytania
27.02.2018. pytania II
01.03.2018. zmiana treści zaproszenia oraz terminu składania ofert
06.03.2018. pytania III
10.04.2018. informacja o wyborze oferty
17.04.2018. UNIEWAŻNIENIE CZYNOŚCI WYBORU
27.04.2018. informacja o wyborze oferty 2
28.06.2018. zmiana wyniku zaproszenia
Powrót do listy

Polityka prywatności