Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa drenów krótkich do przetaczania leków cytostatycznych z 5 odprowadzeniami

(AG.Z.2150.45.2.2018,)

Data ogłoszenia: 21.02.2018

Termin składania ofert: 09.03.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.02.2018. pytania
27.02.2018. pytania II
01.03.2018. zmiana treści zaproszenia oraz terminu składania ofert
06.03.2018. pytania III
Powrót do listy

Polityka prywatności