Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa ściereczek sporobójczych

(LAP.6150-U.1......2018)

Data ogłoszenia: 07.02.2018

Termin składania ofert: 13.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr1 LAP 1
Załącznik nr 2 LAP 1
Załącznik nr 2 LAP 1
Umowa-wzór
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.02.2018. inf.o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności