Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa ławek i krzeseł

(AG.Z.2150.1.1.2018)

Data ogłoszenia: 31.01.2018

Termin składania ofert: 08.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.02.2018. informacja o wyborze oferty ławki i krzesła
Powrót do listy

Polityka prywatności