Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa kardiomonitora

(AG.Z.2150.45.1.2018)

Data ogłoszenia: 30.01.2018

Termin składania ofert: 09.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.02.2018. pytania i odpowiedzi I
07.02.2018. pytania i odpowiedzi II
15.02.2018. informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności