Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do termoregulacji pacjenta

(AG.Z.2150.2.1.2018)

Data ogłoszenia: 22.01.2018

Termin składania ofert: 09.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.02.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu do termoregulacji pacjenta
Powrót do listy

Polityka prywatności