Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach w Oddziale Laryngologii blok A VII piętro

(AOT.R.334.14.18)

Data ogłoszenia: 19.01.2018

Termin składania ofert: 25.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 31.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. 2
Zał. 3
zał. nr 1.1
zał. nr 1.2
zał. nr 1.3
zał. nr 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.02.2018. ingormacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności