Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa aparatu do badań urodynamicznych

(AG.Z.2150.7.1.2018)

Data ogłoszenia: 05.01.2018

Termin składania ofert: 16.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 26.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.01.2018. Odpowiedzi na pytania na dostawę aparau do badan urodynamicznych
30.01.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę aparatu do badan urodynamicznych
Powrót do listy

Polityka prywatności