Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej poprzez uzupełnienie i uszczegółowienie opracowanego projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wy

(AOT.R.334.282.3.2017)

Data ogłoszenia: 21.12.2017

Termin składania ofert: 05.01.2017

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
D-1-Piwnice-str lewa-INWENTARYZACJA
D-2-0-Przychodnia-str prawa-INWENTARYZACJA
D-3-1-Przychodnie-str prawa-INWENTARYZACJA
D-4-Piwnice-str lewa
D-5-0-Przychodnia-str prawa
D-6-1-Przychodnie-str prawa
D-7-0-HALL i Wejście Główne - wejscie
Projekt budowlany 2017 bl. D
Szyb windowy blok D
Winda blok D
zagospodarowanie terenu
Zał nr 3 AOS
Zał. 1 .1 AOS
Zał. 1 AOS
Zał. 2. AOS
Zał. 4 AOS
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.01.2018. unieważnienie post. 283.3
Powrót do listy

Polityka prywatności