Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa preparatów do konserwacji narzędzi chirurgicznych

(AG.Z.2150.14. 2 .2017 r.)

Data ogłoszenia: 14.12.2017

Termin składania ofert: 21.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.12.2017. odpowidzi na pytania narzędzia do konserwacji I
09.01.2018. informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych II
Powrót do listy

Polityka prywatności