Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa środków ochrony radiologicznej

(AG.Z.2150.44.9.2017)

Data ogłoszenia: 14.12.2017

Termin składania ofert: 21.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.01.2018. Informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności