Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa pasów do unieruchamiania pacjentów

(AG.Z.2150.44.11.2017)

Data ogłoszenia: 11.12.2017

Termin składania ofert: 20.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.01.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.12.2017. Odpowiedzi na pytania na dostawę pasów do unieruchamiania pacjentów
18.12.2017. Odpowiedz 2 na pytania na dostawę pasów do unieruchamiania pacjenta
08.01.2018. Informacja o wyborze oferty na dostawę pasów do unieruchamiania pacjentów
Powrót do listy

Polityka prywatności