Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa i montaż 2 kompletów drzwi przesuwnych

(AOT.R.334.303.2. 2017)

Data ogłoszenia: 08.12.2017

Termin składania ofert: 14.12.2017

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Drzwi Nr 1- widok a
Ddrzwi nr 2 - widok a
Drzwi Nr 1 - widok b
Drzwi nr 2 widok b
Drzwi przesuwne -SOR Model (1)
Lokalizacja drzwi przesuwnych -SOR Model (2)
zał. 1 op.
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
21.12.2017. unieważnienie post. 22
Powrót do listy

Polityka prywatności