Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Przegląd okresowy i naprawa aparatu do krioablacji CryoConsole prod. CryoCath

(AOT.IK 2121.2.85.2017)

Data ogłoszenia: 07.12.2017

Termin składania ofert: 15.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 18.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.12.2017. wybór-info
Powrót do listy

Polityka prywatności