Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa odczynnika Prokalcytoniny wraz z dzierżawą analizatora.

(AG.Z.2150.29. 5 .2017)

Data ogłoszenia: 07.12.2017

Termin składania ofert: 15.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 18.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.12.2017. odpowidzi na pytania prokalcytonina I
13.12.2017. odpowidzi na pytania prokalcytonina II
19.12.2017. informacja o wyborze oferty Prokalcytonina
Powrót do listy

Polityka prywatności