Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa oprogramowania i serwerów

(AG.Z.2150.39.6.2017)

Data ogłoszenia: 29.11.2017

Termin składania ofert: 06.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 14.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
01.12.2017. odpowiedź na pytanie 01
01.12.2017. zaproszenie serwery 2017
14.12.2017. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności