Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa środków czystościowych

(AG.Z.2150.35.19.2017)

Data ogłoszenia: 27.11.2017

Termin składania ofert: 05.12.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.11.2017. pytania i odpowiedzi - koncentraty
13.12.2017. info. o wyborze najkorzystniejszej oferty-koncentraty
Powrót do listy

Polityka prywatności