Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa substancji chemicznych

(AG.Z.2150.34.1.2017)

Data ogłoszenia: 23.11.2017

Termin składania ofert: 30.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.11.2017. pytania i odpowiedzi-substancje chemiczne
18.12.2017. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-chemia
Powrót do listy

Polityka prywatności