Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa komputerów i monitorów

(AG.Z.2150.39.5.2017)

Data ogłoszenia: 22.11.2017

Termin składania ofert: 30.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 01.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.12.2017. informacja o wyborze oferty 2017
Powrót do listy

Polityka prywatności