Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa papieru xero oraz płyt CD-R

(AG.Z.2150.35.18.2017)

Data ogłoszenia: 22.11.2017

Termin składania ofert: 28.11.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.12.2017

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.12.2017. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności