Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Postępowanie na sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. osób i obiektów

(AG.6112.1.2019)

Data ogłoszenia: 29.01.2019

Termin składania ofert: 31.01.2019

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 01.02.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Klauzula informacyjna
oferta wykonawcy ppoż
wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.02.2019. informacja o wyborze ppoż
Powrót do listy

Polityka prywatności