Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie testów specjalistycznych aparatury rtg

(AOT.IK 2121.3.1.2019)

Data ogłoszenia: 15.01.2019

Termin składania ofert: 23.01.2019

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.01.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
formularz oferty Wykonawcy
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
wzór umowy
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.01.2019. wybór-info
Powrót do listy

Polityka prywatności