Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
26.09.2017
16.08.2017
rozstrzygnięte
24.10.2017
16.08.2017
07.08.2017
unieważnione
07.09.2017
01.08.2017
rozstrzygnięte
20.12.2017
08.08.2017
27.07.2017
Dostawa miału węglowego

AGZP 3320.55.17

rozstrzygnięte
30.08.2017
04.08.2017
26.07.2017
rozstrzygnięte
17.08.2017
07.08.2017
26.07.2017
rozstrzygnięte
21.08.2017
07.08.2017
25.07.2017
Dostawa wózków bemarowych

AG.ZP.3320.459.17

unieważnione
09.08.2017
24.07.2017
rozstrzygnięte
19.10.2017
16.08.2017
04.07.2017
Dostawa sprzętu medycznego

AG.ZP.3320.50.17

rozstrzygnięte
07.12.2017
27.07.2017
19.05.2017
Dostawa sprzetu endoskopowego

AGZP 3320.38.2017

rozstrzygnięte
14.11.2017
20.06.2017
12.05.2017
rozstrzygnięte
16.05.2017
05.05.2017
rozstrzygnięte
24.05.2017
09.05.2017
27.04.2017
rozstrzygnięte
29.05.2017
09.05.2017
24.04.2017
rozstrzygnięte
01.06.2017
04.05.2017
18.04.2017
rozstrzygnięte
07.06.2017
24.04.2017
14.04.2017
rozstrzygnięte
05.07.2017
21.04.2017
12.04.2017
Dostawa sprzętu do ablacji

AG.ZP.3320.39.17

rozstrzygnięte
12.05.2017

Polityka prywatności