Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
04.07.2018
19.06.2018
Dostawa lamp operacyjnych

AG.ZP.3320.43.18

rozstrzygnięte
30.07.2018
25.06.2018
14.06.2018
unieważnione
23.07.2018
12.06.2018
rozstrzygnięte
27.09.2018
25.06.2018
08.06.2018
rozstrzygnięte
13.09.2018
17.07.2018
07.06.2018
rozstrzygnięte
13.09.2018
30.05.2018
18.05.2018
rozstrzygnięte
22.08.2018
12.06.2018
15.05.2018
rozstrzygnięte
30.07.2018
21.06.2018
14.05.2018
rozstrzygnięte
10.08.2018
21.05.2018
07.05.2018
rozstrzygnięte
18.07.2018
15.05.2018
27.04.2018
unieważnione
11.05.2018
25.04.2018
rozstrzygnięte
08.06.2018
23.04.2018
13.04.2018
rozstrzygnięte
07.05.2018

Polityka prywatności