Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
12.10.2018
04.10.2018
rozstrzygnięte
05.11.2018
15.10.2018
24.09.2018
rozstrzygnięte
21.11.2018
16.10.2018
10.09.2018
rozstrzygnięte
11.12.2018
22.10.2018
03.09.2018
rozstrzygnięte
24.01.2019
13.09.2018
03.09.2018
rozstrzygnięte
05.10.2018
18.10.2018
31.08.2018
rozstrzygnięte
12.12.2018
25.10.2018
30.08.2018
rozstrzygnięte
19.12.2018
10.09.2018
30.08.2018
rozstrzygnięte
28.09.2018
15.10.2018
21.08.2018
rozstrzygnięte
06.02.2019
14.08.2018
03.08.2018
rozstrzygnięte
12.09.2018
03.09.2018
27.07.2018
rozstrzygnięte
31.10.2018
10.08.2018
26.07.2018
rozstrzygnięte
06.09.2018
05.09.2018
18.07.2018
rozstrzygnięte
31.12.2018
05.09.2018
05.07.2018
rozstrzygnięte
08.11.2018
16.07.2018
05.07.2018
rozstrzygnięte
05.09.2018

Polityka prywatności