Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
30.01.2019
15.01.2019
Modernizacja stacji S2

AG.ZP.3320.1.19

unieważnione
31.01.2019
10.01.2019
rozstrzygnięte
17.01.2019
03.01.2019
unieważnione
15.01.2018
14.12.2018
rozstrzygnięte
13.02.2019
21.12.2018
13.12.2018
rozstrzygnięte
21.12.2018
20.12.2018
10.12.2018
rozstrzygnięte
27.02.2019
14.12.2018
29.11.2018
rozstrzygnięte
21.02.2019
12.12.2018
28.11.2018
rozstrzygnięte
21.12.2018
12.12.2018
27.11.2018
unieważnione
06.12.2018
23.11.2018
rozstrzygnięte
17.12.2018
03.12.2018
15.11.2018
rozstrzygnięte
14.01.2019
14.11.2018
25.10.2018
rozstrzygnięte
30.10.2018
18.10.2018
rozstrzygnięte
18.12.2018
11.12.2018
17.10.2018
trwa

Polityka prywatności