Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa preparatów erytropoetyny do Apteki Szpitalnej.

(AG.ZP.3320.33.18)

Data ogłoszenia: 25.04.2018

Termin składania ofert: 11.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.06.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.33.18
oświadczenie wstępne Erytropoetyna - załącznik nr 2
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.33.18
wzór umowy.3320.33.18
oświadczenie wstępne Erytropoetyna - załącznik nr 2
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.33.18
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
11.05.2018. informacja z otwarcia ERYTROPOETYNA
08.06.2018. Informacja o wyborze AG.ZP.3320.33.18
Powrót do listy

Polityka prywatności