Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa tac termoizolacyjnych, naczyń, sztućców, regałów do składowania i transportu tac oraz wózków podgrzewczych do talerzy.

(AG.ZP 3320.32.18)

Data ogłoszenia: 25.04.2018

Termin składania ofert: 10.05.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
AG.ZP 3320.32.18 - formularze - oferta cenowa
AG.ZP 3320.32.18 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.32.18 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.32.18 ośw. o braku przynależności
AG.ZP 3320.32.18 wzór umowy
AG.ZP 3320.32.18 ośw. o braku przynależności
AG.ZP 3320.32.18 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.32.18 - formularze - oferta cenowa
AG.ZP 3320.32.18 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.05.2018. AG.ZP 3320.32.18 informacja z otwarcia ofert
Powrót do listy

Polityka prywatności