Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i specjalistycznym oraz transportu na rzecz osób dializowanych

(AG.ZP.3320.28.18)

Data ogłoszenia: 13.04.2018

Termin składania ofert: 11.06.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 18.07.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3
Zał. nr 4 - wzory umowy
Zał. nr 5 - Wzór - oferta cenowa
zał. nr 6
Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr 1
Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr 2
Załącznik nr 2 do wzoru umowy nr 1
Załącznik nr 2 do wzoru umowy nr 2
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.04.2018. powiadomienie o wniesieniu odwolania
25.04.2018. 23.04.2018 odwołanie
02.05.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.05.2018. zmiana treści SIWZ-1
02.05.2018. Po zmianie Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
02.05.2018. zał. nr 7
17.05.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
17.05.2018. Po zmianie II Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy - aktualny
17.05.2018. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ - aktualny
11.06.2018. Informacje art. 86 ust. 5
18.07.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności