Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku "A" dla Oddziału Kardiologicznego

(AG.ZP 3320.25.18)

Data ogłoszenia: 26.03.2018

Termin składania ofert: 08.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 11.06.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Oferta Wykonawcy Kardiologia
wzór umowy roboty bud. KARDIOLOGIAAG.ZP.3320.25.18
AG. ZP 3320.25.18 oświadczenie wstępne
oświadczenie wstępne Kardiologia - załącznik nr 2
AG.ZP 3320.25.18 Oferta Wykonawcy
AG.ZP 3320.25.18 oświadczenie o przynależnosci
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.25.18
Kardiologia
Kardiologia II
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.04.2018. AG.ZP.3320.25.18 - wyjaśnienie treści SIWZ
12.04.2018. AG.ZP.3320.25.18 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.04.2018. AG.ZP.3320.25.18 - zmiana SIWZ
12.04.2018. PRZEDMIARY - zmiana zakresu
16.04.2018. AG.ZP 3320.25.18 - wyjaśnienie SIWZ - I
17.04.2018. AG.ZP.3320.25.18 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - I
17.04.2018. AG.ZP.3320.25.18 - zmiana SIWZ - I
20.04.2018. AG.ZP 3320.25.18 - wyjaśnienie treści SIWZ - II
26.04.2018. AG.ZP 3320.25.18 - wyjaśnienie treści SIWZ - III
08.05.2018. AG.ZP 3320.25.18 - informacja z otwarcia ofert
11.06.2018. AG.ZP 3320.25.18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności