Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie naprawy rezonansu magnetycznego Achieva Nova Dual produkcji Philips

(AG.ZP 3320.22.18)

Data ogłoszenia: 26.03.2018

Termin składania ofert: 09.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 26.04.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
AG.ZP 3320.22.18 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.22.18 Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP 3320.22.18 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.22.18 ośw.wstępne z art. 25a ust. 1 PZP
AG.ZP 3320.22.18 - wzór umowy
AG.ZP 3320.22.18 ośw. o braku przynależności
AG.ZP 3320.22.18 ośw. o braku przynależności
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
04.04.2018. AG.ZP 3320.22.18 - wyjaśnienia SIWZ
09.04.2018. AG.ZP 3320.22.18 - informacja z otwarcia ofert
26.04.2018. AG.ZP 3320.22.18 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności