Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa materiałów i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego

(AG.ZP.3320.16.18)

Data ogłoszenia: 06.03.2018

Termin składania ofert: 12.04.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 29.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
JEDZ - AG.ZP.3320.16.18
JEDZ - AG.ZP.3320.16.18
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.16.18
Oferta Wykonawcy AG.ZP.3320.16.18
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.16.18
wzór umowy nr 1 AG.ZP.3320.16.18
wzór umowy nr 2 AG.ZP.3320.16.18
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.03.2018. wyjasnienie SIWZ AG.ZP.3320.16.18
13.04.2018. informacje z otwarcia ofert - AG.ZP.3320.16.18
29.05.2018. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej AG.ZP.3320.16.18
Powrót do listy

Polityka prywatności