Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa odczynników do Pracowni Hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i aparatu do automatycznego barwienia preparatów krwi i szpiku

(AG.ZP.3320.11.18)

Data ogłoszenia: 08.02.2018

Termin składania ofert: 21.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
AG.ZP.3320.11.18 Wzór umowy I dla zad. 1
AG.ZP.3320.11.18 Wzór umowy II dla zad. 2
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 2a - zad 1 - Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 2a - zad 1 - Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 2b - zad 2 - Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 2b - zad 2 - Formularz oferta wykonawcy
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 3 - Oświadczenie wstępne
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 3 - Oświadczenie wstępne
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
AG.ZP.3320.11.18 Zał. 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.02.2018. AG.ZP.3320.11.18 Wyjaśnienia treści SIWZ
15.02.2018. AG.ZP.3320.11.18 Wyjaśnienia treści SIWZ 2
15.02.2018. AG.ZP.3320.11.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.02.2018. AG.ZP 3320.11.18 - informacja z otwarcia ofert
15.03.2018. AG.ZP-3320.11.18-informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności