Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku "A" dla Oddziału Kardiologicznego

(AG.ZP.3320.9.18)

Data ogłoszenia: 05.02.2018

Termin składania ofert: 08.03.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Oferta Wykonawcy Kardiologia
Oferta Wykonawcy Kardiologia
oświadczenie o przynależnosci - AG.ZP.3320.9.18
oświadczenie wstępne Kardiologia - załącznik nr 2
oświadczenie wstępne Kardiologia - załącznik nr 2
wzór umowy roboty bud. KARDIOLOGIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( dokumentacja projektowa i techniczna) - plik spakowany 7z - 522,3 MB
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.02.2018. AG.ZP.3320.9.18 Wyjaśnienia treści SIWZ
22.02.2018. AG.ZP.3320.9.18 wyjaśnienie treści siwz2
22.02.2018. AG.ZP.3320.9.18 wyjaśnienie treści siwz3
01.03.2018. wyjaśnienie SIWZ AG.ZP.3320.9.18
02.03.2018. AG.ZP 3320.9.18 - wyjaśnienie SIWZ 3
09.03.2018. informacje z otwarcia ofert - AG.ZP.3320.9.18
16.03.2018. AG.ZP 3320.9.18 informacja o unieważnieniu postępowania
Powrót do listy

Polityka prywatności